Thi công biệt thự cổ điển 3 tầng 130m2 tại Thanh Trì, Hà Nội – BT1919

Thông tin công trình

Biệt thự cổ điển tại Thanh Trì, Hà Nội được xây dựng 3 tầng. Trên khu đất rộng 240m2, diện tích xây dựng là 130m2, chiếm 54% diện tích khu đất. Tổng diện tích sàn xây dựng là 820m2. Mời quý vị tham khảo những hình ảnh thi công biệt thự cổ điển BT1919 Thanh Trì, Hà Nội từ những giai đoạn đầu tiên cho đến hoàn thiện của công trình này.

Xây nhà phần thô

Hình ảnh thực tế xây nhà phần thô biệt thự gồm 5 phần. Phần 1 là móng và sàn tầng hầm, phần 2 là cột và vách, phần 3 là dầm và sàn, phần 4 là tường gạch xây và phần 5 là mái vòm.

Thi công móng và sàn tầng hầm

thi-cong-mong-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919
Ảnh thi công xây dựng móng cọc và sàn tầng hầm, công tác đập đầu cọc

Việc đập đầu cọc cần giữ lại 10cm bê tông ở cốt cao hơn so với đáy đài cọc. Mục đích tạo sự liên kết tốt nhất cho cọc và đài cọc.

thi-cong-mong-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.2
Ảnh thi công xây dựng móng cọc và sàn tầng hầm, công tác cốp pha đài cọc
thi-cong-mong-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.5
Ảnh thi công xây dựng móng cọc và sàn tầng hầm, công tác cốt thép

Thi công cột và vách tầng hầm

thi-cong-cot-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.6
Ảnh thi công xây dựng cột và vách tầng hầm
thi-cong-cot-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.13
Ảnh thi công xây dựng cột và vách tầng 1

Thép cột được cắt có độ dài ngắn khác nhau phục vụ mục đích nối thép theo yêu cầu cấu tạo cốt thép.

thi-cong-cot-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.15
Ảnh thi công xây dựng cột và vách tầng 2, giai đoạn đổ bê tông
thi-cong-cot-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-4-bt1919-thanh-tri.17
Ảnh thi công xây dựng cột và vách tầng 3, giai đoạn đổ bê tông

Thi công dầm, sàn

thi-cong-dam-san-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.9
Ảnh thi công xây dựng dầm và sàn, công tác buộc thép dầm
thi-cong-dam-san-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.12
Ảnh thi công xây dựng dầm và sàn, công tác buộc thép sàn
thi-cong-dam-san-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.16
Ảnh thi công xây dựng dầm và sàn, công tác ghép cốp pha tầng 4. Cũng là lúc giai đoạn xây tường bắt đầu từ tầng hầm

Xây dựng tường gạch

thi-cong-tuong-gach-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.18
Ảnh thi công xây dựng tường gạch, hướng mặt tiền và mặt bên. Tầng 2 xây tường, tầng 4 vẫn tiếp tục thi công dầm cột
thi-cong-tuong-gach-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.19
Ảnh thi công xây dựng tường gạch, hướng mặt bên và mặt sau
thi-cong-tuong-gach-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.23
Ảnh thi công xây dựng tường gạch, sân thượng tầng 4

Thi công mái và hoàn thành xây nhà phần thô

thi-cong-mai-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.30
Ảnh thi công xây dựng mái, công tác ghép cốp pha mái vòm
thi-cong-biet-thu-co-dien-bt1919-thanh-tri.32
thi-cong-mai-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.28
Ảnh thi công xây dựng mái, công tác cốt thép mái vòm 1
thi-cong-mai-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.31
Ảnh thi công xây dựng mái, công tác cốt thép mái vòm 2
hoan-thanh-phan-tho-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.24
Ảnh hoàn thành xây nhà phần thô, mặt tiền và mặt bên dưới ánh nắng
hoan-thanh-phan-tho-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.22
Ảnh hoàn thành xây nhà phần thô, mặt tiền và mặt bên dưới bóng mây

Giai đoạn xây nhà phần thô không cần yêu cầu thẩm mỹ cao, nhưng phải đạt được độ chính xác về mặt kỹ thuật mới đảm bảo nhà bền vững và nhà đẹp như thiết kế.

Thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn

Thi công hoàn thiện biệt thự cổ điển 3 tầng tại Thanh Trì, Hà Nội sẽ cung cấp những hình ảnh thực tế thi công hoàn thiện trát tường, đắp vẽ hoa văn, sơn tường và lắp cửa biệt thự.

thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.34
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 1, trát tường mặt sau biệt thự với giàn giáo chuyên nghiệp
thi-cong-biet-thu-co-dien-bt1919-thanh-tri.33

thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.36
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 2, nhóm công nhân làm việc với máy thuỷ bình
thi-cong-biet-thu-co-dien-bt1919-thanh-tri.35
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.39
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 3, đắp vẽ lan can bê tông sân thượng
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-4-bt1919-thanh-tri.37
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 4, đắp vẽ phào chỉ
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-5-bt1919-thanh-tri.47
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 5, đắp vẽ đỉnh cột trang trí 2 bên cửa sổ

thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-6-bt1919-thanh-tri.52
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 6, đắp vẽ hoa văn đỉnh cột chính
thi-cong-biet-thu-co-dien-bt1919-thanh-tri.53

thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-7-bt1919-thanh-tri.40
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 7, hoàn thiện hoa văn trang trí trên tường giữa 2 cửa cổ
thi-cong-biet-thu-co-dien-bt1919-thanh-tri.41
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-8-bt1919-thanh-tri.44
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 8, hoàn thiện hoa văn trên vòm cửa sổ
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-9-bt1919-thanh-tri.43
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 9, hoàn thiện vòm cửa đi
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-10-bt1919-thanh-tri.46
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 10, hoàn thiện lan can mái 1
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-11-bt1919-thanh-tri.49
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 11, hoàn thiện hoa văn mái vòm
thi-cong-hoan-thien-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-12-bt1919-thanh-tri.45
Ảnh thi công hoàn thiện trát tường và đắp vẽ hoa văn 12, tổng thể hoàn thiện hoa văn mái vòm

Thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa

thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-1-bt1919-thanh-tri.58
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 1, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 1
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-2-bt1919-thanh-tri.57
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 2, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 2,3
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-3-bt1919-thanh-tri.60
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 3, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 2,3, góc nhìn cả mặt tiền và mặt bên
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-4-bt1919-thanh-tri.62
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 4, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 2,3, góc nhìn thẳng phù điêu mặt bên
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-5-bt1919-thanh-tri.65
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 5, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 2,3, góc nhìn thẳng ban công mặt bên
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-6-bt1919-thanh-tri.70
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 6, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 3, góc nhìn cả mặt bên và mặt sau
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-7-bt1919-thanh-tri.71
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 7, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 2,3, hướng từ ban công tầng 2 ra phía mặt tiền
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-8-bt1919-thanh-tri.78
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 8, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa tầng 3, cửa sổ mặt bên đoạn tiếp giáp mặt tiền
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-9-bt1919-thanh-tri.56
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 9, hoàn thiện sơn lót và lắp cửa bên trong mái vòm
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-10-bt1919-thanh-tri.80
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 10, hoàn thiện toàn bộ sơn tường và lắp cửa mặt tiền. Góc nhìn mặt tiền và mặt bên, dưới bóng mây
thi-cong-hoan-thien-son-tương-lap-cua-biet-thu-co-dien-5-tang-130m2-11-bt1919-thanh-tri.81
Ảnh thi công hoàn thiện sơn tường và lắp cửa 10, hoàn thiện toàn bộ sơn tường và lắp cửa mặt tiền. Góc nhìn mặt tiền và mặt bên khi trời nắng

Hy vọng những hình ảnh thi công biệt thự cổ điển BT1919 tại Thanh Trì, Hà Nội đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi cho chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các vấn đề liên quan đến xây dựng và hoàn thiện các công trình lâu đài, biệt thự, nhà phố, khách sạn…

4.5/5 - (2 votes)

Dự án khác

22bt03-biet-thu-2-tang-1-tum-1
Thiết kế biệt thự 3 tầng tân cổ điển BT2203 ở Thạch Thất, Hà Nội
22bt02-2-biet-thu-3-tang-1
Thiết kế kiến trúc biệt thự 3 tầng tân cổ điển BT2202 ở Văn Phú, Hà Đông
04
Thiết kế biệt thự lâu đài cổ điển 3 tầng 1 tum tại Ba Vì - BT2201
Phối cảnh mặt tiền 1
Thiết kế trọn gói biệt thự tân cổ điển BT02115 Vĩnh Yên
thiet-ke-kien-truc-biet-thu-co-dien-3-tang-bt02104.3.jpg
Thiết kế kiến trúc biệt thự dinh thự cổ điển 3 tầng BT02104 Hạ Long
Phối cảnh biệt thự chính diện
Thiết kế kiến trúc biệt thự tân cổ điển BT2104
Toàn cảnh biệt thự nhìn từ chính diện chếch trái
Thiết kế kiến trúc biệt thự hiện đại 3 tầng 300m2 BT02107B – Cẩm Phả
thiet-ke-kien-truc-biet-thu-co-dien-3-tang-300m2-bt02117.3
Thiết kế kiến trúc biệt thự cổ điển 3 tầng 300m2 BT02117 Phú Thọ

Yêu cầu gọi lại